Monthly Archives: september 2022

JOKA öine valik Valgehobusemäel

Kuuldavasti meie praegused ja endised tipud kaugel Soomes ainult öösel trenni teevadki. Treeni sina ka pimedas ja pane end proovile öisel valikorienteerumisel!

AEG JA KOHT: 23. septembril 2022 , Valgehobusemäe, Startide algus kell 20.00

OSAVÕTJAD: Võistlus on avatud kõigile orienteerujatele.
VÕISTLUSKLASSID: Absoluutklass
MAASTIK JA KAART:
Kaart: Mägede 2017013, parandused 2020 sügis.
Mõõtkava: 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 5 m.
Maastik: Maastiku erinevates piirkondades on reljeef vägagi eripalgeline: suuremate
tippude ja lohkudega Mägede mõhnastik piirneb soomaastiku ja soosaartega ning
madalamate vormidega tasasema alaga. Suurim kõrguste vahe nõlval 40 m. Kohati tihe
suusa- ja jalgradade võrk. Metsasus 90%, valdavalt vahelduva läbitavusega okasmets.

START: Stardi algus kell 20.00. Eelstart 2 minutit. Stardiintervall 1 minut.
RAJAD: 25 kontrollpunktiga valikorienteerumine. Kontrollaeg 1 tund. Iga ületatud alanud minut on üks miinuspunkt. Võrdse punktisumma puhul paikneb protokollis eespool kiirema ajaga raja läbinud sportlane.

MÄRKESÜSTEEM: Elektrooniline SPORTident (SI) märkesüsteem. SI-Air ei ole aktiveeritud! Registreerimisel teatada SI-kaardi number või selle rentimissoov. SI-kaardi rentimisel lisandub osavõtumaksule SI-kaardi renditasu 1 EUR. Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb korraldajatele tasuda 50 EUR-i.
REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUMAKS: Registreerimine kuni 21.09.2022 internetis EOL kodulehel https://www.osport.ee/ Registreerimisega koos tasuda osavõtumaks ja SI-kaartide renditasu
Osavõtumaksu suurus:
Noored kuni 18a. 5 EUR, ülejäänud 10 EUR
NB! Registreerimine jõustub pärast osavõtumaksu laekumist võistluse korraldajale. Saab tasuda ka kohapeal sularahas.
AUTASUSTAMINE: Meened maksimaalse punktisumma kogunud sportlastele. Teistele loosiauhinnad (selgub mahalugemisel)
KOHALESÕIT: Tähistus algab Jäneda-Perila teelt Lehtmetsa teeristist
MAJUTUSVÕIMALUS: Kaugelt tulijaile on võimalus järgmise päeva Magaziin Orienteering Games tarvis välja puhata Jäneda kooli põrandamajutuses (2,50 EUR, tasumine sularahas). Majutuse soovist teada anda korraldajale.
VÕISTLUSE KORRALDAJA: OK JOKA / Ragnar Kruusla, telefon: 5543001, e-mail: rkruusla@gmail.com

EESTI KOOLISPORDI LIIDU VÕISTLUSED VALIKORIENTEERUMISES

Keskkoolid/Gümnaasiumid
o 1-5. kl.
o 6.-7. kl.
o 8.-9. kl.
o 10.-12. kl.

Põhikoolid/algkoolid
o 1.-5. kl.
o 6.-7. kl.
o 8.-9. kl.

Võistlused toimuvad kolmes klassirühmas:
1.-9. klassid (suured koolid – 151 õpilast ja rohkem)* (minimaalselt 6 õpilast,
olenemata võistlusklassist)
1.-9. klassid (väikesed koolid – õpilaste arv kuni 150)* (minimaalselt 6 õpilast,
olenemata võistlusklassist)
10.-12. klassid (minimaalselt 6 õpilast)
Võistlusklassid:
Poisid – 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass
Tüdrukud – 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass
 
Kaart: Mägede 2017013, parandused 2020 sügis.
Mõõtkava: 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 5 m.
Maastik: Maastiku erinevates piirkondades on reljeef vägagi eripalgeline: suuremate
tippude ja lohkudega Mägede mõhnastik piirneb soomaastiku ja soosaartega ning
madalamate vormidega tasasema alaga. Suurim kõrguste vahe nõlval 40 m. Kohati tihe
suusa- ja jalgradade võrk. Metsasus 90%, valdavalt vahelduva läbitavusega okasmets.
Märkesüsteem: Ajavõtt ja läbitud kontrollpunktide arvestus toimub elektroonilise
märkesüsteemiga SportIdent.
Kontrollaeg: 1.-5. kl. 40 minutit; 6.-12. kl. 60 minutit
Start: kasutusel eraldistart, stardiintervall 1 minutit. Kõik võistlejad peavad läbima finiši.
 

Punktide arvestus: I koht – 51 punkti, II koht – 49 p., III koht – 48 p. jne. ja alates 50
kohast 1 punkt. Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate
kohtade arv.
Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti.
Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha
üks arvestuspunkt. Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on
suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse
paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.
Koolide paremuse selgitamine:
1.-9. klassirühma (suured ja väikesed koolid) võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused olenemata klassirühmast.

10.-12. klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused. Kõik võistlejad peavad startima oma klassirühmas.   Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile autasustatakse õistkondlikult autasustatakse üldarvestuses 1.-9. klassirühmades (suured ja väikesed koolid) ja

10.-12 klassirühmas I-III koha saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi
ning medaliga.
Individuaalarvestuses võistlusklasside kolme paremat medali ja diplomiga.

Kõige suurema osalenute arvuga koolile paneb EOL välja rändava
AKTIIVSUSE KARIKA. Võrdsete osalejate arvu korral on võitjaks parema
kohapunktide arvuga kool.

 
Registreerimine: keskkonnas  http://www.osport.ee kuni 20. september 2022 kell 10:00
Registreerimisel teatada võistleja nimi, klass, kool, SI-kaardi number või kaardi
rentimissoov.
 
Korraldajad: Orienteerumisklubi JOKA, Eesti Koolispordi Liit
Peakorraldaja ja rajameister: Ragnar Kruusla, rkruusla@gmail.com
Võistluse inspektor ja kontaktisik: Paul Poopuu, tel. 5052240, paulpoopuu@hot.ee