Category Archives: Uudised

Ülemaailmse orienteerumispäeva orienteerumisseiklus Türi linnas

Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni eestvedamisel toimub igal aastal maikuus ülemaailmne orienteerumispäev, kus tutvustatakse orienteerumisspordi põnevust ja võlu võimalikult paljudele tavainimestele ja eelkõige noortele. Tänavusel aastal otsustati koroonaviiruse tõttu ülemaailmse orienteerumispäeva aktsioon peatada. Kuna aga Eestis piiranguid taoliste spordisündmuste korraldamiseks välitingimustes leevendati, siis orienteerumisklubi JOKA siiski tähistab ülemaailmset orienteerumispäeva Järvamaal erinevate orienteerumistegevustega.

Ülemaailmse orienteerumispäeva orienteerumisseiklus Türi linnas toimub kolmapäeval, 20. mail. Võimalus kaardiga Türi linnas seigelda on avatud kella 10:00-st kuni 19.00-ni.  Orienteerumisseiklus algab ja lõpeb Türi kesklinna pargis. Raja ligikaudne pikkus on 4 km ja rajal on 12 KP-d. Osaleja läbib raja KP-d etteantud järjekorras ja teeb igas KP-s kompostriga kaardile märke. Rada on võimalik läbida ka jalgratta või lapsevankriga. Soovi korral fikseeritakse ka raja läbimise aeg.

Ülemaailmsest orienteerumispäevast osasaamiseks prindi või lae alla kaart rajaga orienteerumisklubi JOKA kodulehelt www.joka.ee või Türi Spordiklubide Liiu kodulehelt www. tskl.ee . Kellel printimise võimalus puudub, siis neil on võimalik kaart saada ka stardipaigast.

Veel toimuvad ülemaailmse orienteerumispäeva Järvamaal 18.-20. mail, Väätsa tervisekompleksi juures ja 21. mail avatakse Paide MOBO (mobiiliorienteerumise) rada.

KOHTUMISENI ÜLEMAAILMSE ORIENTEERUMISPÄEVA PÕNEVATEL RADADEL!

Orienteerumisklubi JOKA

Järvamaa orienteerumispäevakud alustasid koroonaviiruse eriolukorra tingimustes

44. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute hooaja avalöök tehti Paides, kus järgiti koroonaviiruse eriolukorra reeglite nõudeid. KP-dega kaart oli kättesaadav JOKA kodulehel ja facebookis ning igaüks pidi selle ise välja printima. Rada oli avatud kell 10-21:00. Raja läbimise aja fikseeris igaüks ise. Kõik päevakulised said kirja 44. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute sarja osaluskorra. Tulemuste alusel paremusjärjestust seekordsel päevakul ei arvestatud.
Päevakul oli kavas sundvalikorienteerumine. Paide linna ja selle lähiümbruses oli maastikule paigutatud 20 KP-d ja osalejal tuli vastavalt oma võimetele, oskustele või soovile läbida rada, kus oli kas 18, 15, 10 või 5 KP-d. Muidugi oli lubatud ka kõigi KP-de läbimine.
Päevakul osales 54 orienteerumishuvilist. Kuigi tulemuste alusel paremusjärjestust ei koostatud, siis erinevatel radadel oli kiiremad:18KP-d  Martin Tampuu 47:47 ja Ester Marjapuu 1:13:41, 15-KP-d Vahur Palu 52:00 ja Mariliis Aren 54:04, 10 KP-d Annaliisa Aren 42:41 ja Aivo Selge 1:01:38, 5 KP-d Karl Märten Aren 22:00.

44. Järvamaa orienteerumisteisipäevakud alustavad hooaega

44. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute hooaeg algab 12. mail Paides. Lähtudes kehtivast eriolukorrast, on avapäevaku formaat kohaldatud vastavalt kehtivatele nõuetele.

Päevaku kontrollpunktid on orienteerumiseks avatud 12. mail kell 10:00 kuni 21:00. Päevakuraja start ja finiš asuvad Hillar Hanssoo Põhikooli juures Pärna tänava parklas. Päevaku kaart on mõõtkavas 1:7500 ja valminud käesoleval aastal. Rajameister on Paul Poopuu. Osaleja prindib endale ise KP-dega kaardi või laeb selle kasutamiseks nutiseadmesse.
Päevakul on kavas sundvalikorienteerumine. See tähendab, et kokku on maastikul 20 KP-d ja osalejad peavad neist vastavalt oma võimetele ja oskustel läbima kas 5, 10, 15 või 18 KP-d vabalt valitud järjestuses. Igal KP-l on oma tunnusnumber ja tunnustäht. Raja läbimisel fikseerib osaleja KP tunnustähed ja raja läbimise aja ning saadab sellekohase teabe koos osaleja(te) nimega e-posti aadressile kalmer@tyri.ee

Paremusjärjestust seekordsel Järvamaa päevakul ei peeta, aga kõik osalejad saavad kirja osaluskorra 44. Järvamaa orienteerumispäevakute sarjas. Hooaja lõppedes autasustatakse aktiivsemaid Järvamaa päevakulisi meenetega.

Päevakul tuleb järgida kehtivaid eriolukorra reegleid!

Orienteerumisklubi JOKA poolt korraldatavad orienteerumispäevakud on eriolukorra perioodil osalustasuta. Kui aga soovid vabatahtlikult panustada Järvamaa orienteerumispäevakute toimumisse, siis võid tasuda osalustasu 3 eurot orienteermisklubi JOKA arvelduskontole nr EE901010220016401010 SEB.

Türi Tolli metsa uus MOBO püsirada

Türi Tolli metsas on avatud uus orienteerumise püsirada. Seekord on tegemist MOBO (mobiiliorienteerumise) püsirajaga, millel liikumiseks võid kasutada spetsiaalset mobiilirakendust, aga võid kaardi ka paberile prindida. MOBO ehk mobiiliorienteerumine teeb võimalikuks läbida orienteerumise püsiradu kaasaegselt, asendades traditsioonilised abivahendid uute, tänapäevaste (nuti)seadmetega. Kolm ühes mobiiltelefon asendab kaarti, kompassi ja märkeseadet. Kogu info mobiiliorienteerumise ja selle kasutamise kohta on kättesaadav MOBO kodulehelet  http://mobo.osport.ee/ 
Püsirajal on 15 kontrollpunkti. Nende läbimise järjekorra ja aja saab igaüks ise valida. Kõikide KP-de läbimisel on raja pikkus 4-5 km. Igal KP-l on tunnusnumber, QR kood ja tunnustäht. Raja läbimisel fikseeri KP tunnustäht või MOBO rakendust kasutades pildista QR kood ning saada selle kohta teave koos kõigi osalejate nimedega e-posti teel tyrispordiklubi@gmail.com, facebookis Türi Spordiklubide Liit või helista 58201464.  
Kõik tagasiside saatjate saavad  liikumisürituse “Liigume koos” osaluskaardile märgise ja sarja lõppedes loositakse osalejate vahel välja auhindu.Kes soovib võrrelda oma orienteerumisvõimeid ning oskusi teistega, see alustagu ja lõpetagu orienteerumine START tähise juurest (kaardil näidatud kolmnurgana), fikseeri ise kõigi KP-de läbimise aeg ning edasta see koos osalusinfoga. 
Orienteerumisklubi JOKA ja Türi Spordiklubide Liidu poolt korraldatavad tervislikud liikumisüritused on eriolukorra perioodil osalustasuta.
Kui aga soovid vabatahtlikult panustada taoliste ürituste toimumisse ja selle tarvis kaartide valmistamisse, siis võid teha selleks annetuse orienteermisklubi JOKA arvelduskontole nr EE901010220016401010 SEB.  

RATTAORIENTEERUMISMATK “TÜRI VOORESTIKU KÕRGEMAD TIPUD”

Kutsume Sind osalema orienteerumisklubi JOKA ja Türi Spordiklubide Liidu  poolt korraldataval rattaorienteerumismatkal “Türi voorestiku kõrgemad tipud”.  Matk toimub 1.-3. maini. 

Matkarajal on 12 KP-d, mis asuvad Türi voorestiku kõrgematel tippudel. KP-de läbimise järjestus on vaba. Igal KP-l on tunnusnumber, mis näitab mitmendal kohal kõrguse poolest see tipp Türi voorestikus on. Lisaks on KP-l ka tunnustäht, milledest kokku moodustub matka tunnussõna. 

Kes soovivad oma orienteerumis- ja rattasõidu võimeid proovida ja võrrelda, need võivad läbida raja aja peale. Selleks vali omale sobiv KP algus ja lõpp punktiks, läbi raja kõik KP-d ja fikseeri aeg ning saada raja tunnuslause, oma nimi ja läbimise aeg e-postiga aadressile tyrispordiklubi@gmail.com . Kiireimat rattaorienteerujat tunnustame austava tiitliga “Türi voorestiku rattakunn 2020” ja meenega. 

Kõigil matkajail on auhindade loosimisel osaluseks vajalik vallutada Türi voorestiku kõrgeim tipp Käomägi (kõrgus 81,1m) ja lisaks veel viis tippu omal valikul ning saata raja tunnuslause või läbitud KP-de üksikud tähed koos osalejate nimedega e-postiga aadressile tyrispordiklubi@gmail.com , facebookis Türi Spordiklubide Liit või helista 58201464. Kõikide tagasiside saatjate vahel loositakse välja auhindu. Samuti saavad nad  liikumisürituse “Liigume koos” osaluskaardile märgised. Kui soovite osaleda ka  “Kevadpealinn 2020” loosimängus, siis saada kindlasti oma osalemisest ka pilt Kevadpealinna facebooki gruppi SIIN!

Orienteerumisklubi JOKA ja Türi Spordiklubide Liidu poolt korraldatavad tervislikud liikumisüritused on eriolukorra perioodil osalustasuta. Kui aga soovid vabatahtlikult panustada taoliste ürituste toimumisse ja nende tarvis kaartide valmistamisse, siis võid kanda osalustasu orienteermisklubi JOKA arvelduskontole nr EE901010220016401010 SEB

MATK TOIMUB AVATUD LIIKLUSEGA TEEDEL. PALUN TÄITKE LIIKLUSREEGLEID!

JÄRGI MATKAL ERIOLUKORRA NÕUDEID! ÄRA PUUTU KP TÄHISEID! HAIGENA PÜSI KODUS!

KOLME METSA PÜSIRAJAD vol 2

Orienteerumisklubi JOKA ja Türi Spordiklubide Liit pakuvad taas võimaluse orienteeruda Türi ümbruse metsades, seda Saunametsas, Kõrgessaares ja Tolli metsa kaartide püsiradadel. Püsiradade KP-d on avatud  10.aprillist kuni 26.aprillini 2020 a. KP-de läbimise järjekord on igale osalejale vaba. Igal KP-l on tunnustäht, igalt rajalt saab tähtedest kokku ühe sõna ja kokku kolme sõnalise tunnuslause.  

Püsiradade kaardid prindi ise paberkandjale või lae kaardi fail nutiseadmesse ja läbi KP-d selle abil. 

Saunametsa püsirajal on osade kontrollpunktide läbimine lapsekäruga keeruline ja seetõttu soovitame lapsekäruga läbida rada osaliselt või kasutada suuremaid teid.

Radade läbimise järel saada tunnuslause koos osaleja(te) nimega e-posti teel tyrispordiklubi@gmail.com , facebookis Türi Spordiklubide Liit või helista 58201464. See annab võimaluse osaleda Türi valla liikumisürituste sarja lõppedes auhindade loosimisel. 

Orienteerumisklubi JOKA ja Türi Spordiklubide Liidu poolt korraldatavad tervislikud liikumisüritused on eriolukorra perioodil osalustasuta. Kui aga soovid vabatahtlikult panustada taoliste orienteerumisürituste toimumisse ja selle tarvis kaartide valmistamisse, siis võid osalustasu 3 eurot kanda orienteermisklubi JOKA arvelduskontole nr EE901010220016401010 SEB

PÜSIRAJAL LIIKUJA MEELESPEA :

  • LIIGU ÜKSI VÕI KOOS PEREGA, GRUPIS LIIKUMINE ON KEELATUD!
  • HOIA VÄHEMALT 2m DISTANTSI TEISTE METSAKÜLASTAJATEGA! METSAS ON RUUMI KÕIGILE!
  • ÄRA PUUTU RAJATÄHISEID! 
  • HAIGENA PÜSI KODUS!

NB!  REEGLITE RIKKUMINE TOOB KAASA PÜSIRADADE MAHAVÕTMISE!

PALUN OLE MÕISTLIK , NAUDI LOODUSES LIIKUMIST JA LASE SEDA KA TEISTEL TEHA!

Kõrgessaare kaart

Saunametsa kaart

Tolli kaart

43.Järvamaa orienteerumisteisipäevakute finaal – 03. november Kärus

43. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute finaal (lõpetamine) toimub pühapäeval, 3. novembril Kärus. Kogunemine kell 12.00 Käru Rahvamaja juures (Lao tn 35, Käru).
Kavas: 12.00  – kogunemine ja ettevalmistus orienteerumise üllatusvõistluseks
12.15  – orienteerumise üllatusvõistlus (võistluse täpne sisu tehakse teatavaks kohapeal)
13.00 – 14.00 – pesemine ja saun
14.00 – 43. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute autasustamine, JOKA klubi üldkoosolek  ja muud sotsiaalsed tegevused.             

Üldkoosoleku päevakord:
1) Klubi 2019. aasta tegvusaruanne ja 2020.aasta tegevusplaan
2) Klubi juhatuse valimised.
Autasustatavate hulka kuuluvad kõik 43. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute koondarvestuses tulemuse saavutanud osalejad ja päevakte korraldajad, Eesti MV medaliomanikud ja Eesti koondistes võistelnud klubi liikmed, JOKA klubi aktiivne noor arvestuse tublimad ja klubi korraldus jm. tegevustes aktiivsemad kaasalööjad.

Kohtumiseni Kärus!

37. Türi metsajooks – 17.09.2019

37. Türi Metsajooks toimub teisipäeval, 17. septembril 2019, Türi Tolli metsa terviseradadel. Start avatud kell 17.30-18.30 Türi Ühisgümnaasiumi võimla juures. 

Distantsid on 1, 3, ja 6 km vastavalt vanuseklassidelt järgmiselt: T, P 10 (s. 2009 ja varem) – 1 km P 14 (s. 2005-2008) – 3 km Naised – 3 km Mehed – 6 km Naisseeniorid (s. 1979 ja varem) – 3 km Meesseeniorid (s. 1969 ja varem) – 3 km 

Jooks toimub eraldistardist. Stardiintervall 30 sekundit. Ajavõtt SI-kiibiga. 

START, AJAVÕTT, FINIŠ 

Regsitreerimisel saad SI-kiibi, mis kinnita kummiga näpu külge. STARDIS aseta kiip SI-jaama CLEAR ja oota heli ning valgusmärguannet, seejärel SI-jaama CHECK ja siis peale stardipiikse SI-jaama START, misjärel käivitub SI-kiibi kell. RAJAL on 4 vahepunkti, kus asub puna-valge tähisega märgi juures SI-jaam ja igas rajal olevas jaamas tuleb SI-kiibiga võtta SI-jaamast märge. Kõik, kes jooksevad 6 km distantsil (2 ringi), võtavad vaheaja märke ka esimese ringi lõpus. FINIŠis tuleb võtta märge SI-jaamast FINISH, mis fikseerib lõpuaja. 

Pärast finiseerimist liigu ajavõtu kohtunike juurde ning seal loetakse Sinu SI-kiibist lõpuaega ja ka kõik vaheajad ning Sulle prinditakse Sinu tulemuste leht. 

Registreerimine, riietumine ja pesemine Türi Ühisgümnaasiumi võimla juures. 

Autasustamine algab kell 18.50. Iga vanuseklassi paremaid autasustatakse auhinnaga. Kõigile 1 km jooksjatele auhind. 3 km ja 6 km võitjatele priipääse Paide-Türi rahvajooksule. 

Osalustasu täiskasvanud 2 €, õpilased tasuta. 

Täpsem info: Kaarel Kallas tel 53308128 või Paul Poopuu tel 5052240 

Orienteerumisklubi JOKA