60. Jüriööjooks

60. JÜRIÖÖ TEATEORIENTEERUMISE JUHEND
20.04.2019 Viljandi lossimägedes

Jüriööjooks on Eestis igal aastal jüripäeva paiku toimuv öine teateorienteerumisvõistlus. Võistkonna suuruseks on viis liiget, kellest kaks on naised, joostakse järjestuses mees-naine-mees-naine-mees. Põhiraja kõrval on võimalus osaleda ka lühemate distantsidega kolme vahetusega harrastajate rajal.

Võistlusega mälestatakse 1343. aasta Jüriöö ülestõusu.

Tulemused

Võistkondlik protokoll
Vahetustega
Etapiajad


Stardiprotokoll 19.04.2019

Online jälgimine

GPS jälgimise lehele

AJAKAVA
18.00 võistluskeskuse avamine, alustatakse võistlusmaterjalide jagamisega
19.45 kogunemine rongkäiguks Viljandi Vabaduse platsil
20.00 rongkäigu algus
20.10 võistluse avamine
20.45 teatevahetuse üleandmise demonstratsioon
21.00 esimese vahetuse ühisstart võistluskeskuses
22.30 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš
23.45 eeldatav põhiklassi võitja finiš
00.00 eeldatav põhiklassi ja harrastajate klassi võitjate autasustamine
00.15 eeldatav ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele
01.00 eeldatav noorte, veteranide ja sportlikuma ettevõtte klassi võitjate autasustamine

VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub Viljandi lauluväljakul.

Võistluskeskuse skeem

PARKIMINE JA VÕISTLUSE AVAMINE

Parkimine ja rongkäigu marsruut

Rongkäiguks kogunetakse Viljandi Vabaduse platsil kell 19.45. Rongkäigu algus on kell 20.00. Rongkäik liigub Vabaduse platsilt mööda Tasuja pst lauluväljakule.
NB! Kaasa võtta klubi lipud!

VÕISTLEMISE KORD
Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe vahetuse. Võitjaks on esimesena määrustepäraselt lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit pärast põhiklassi võitnud võistkonna lõpetamist. Viis minutit pärast stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistlejatele (sh tühistatud võistkondade veel startimata liikmetele). Finiš suletakse kaks tundi pärast eelpool nimetatud võistlejate ühisstarti.

OSAVÕTJAD
Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega. Alla 14-aastastel (2005. a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa enne võistlusmaterjalide kättesaamist infotelki. EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.

JOOKSJATE PANK
Jüriööjooksu korraldajad avasid jooksjate panga, kuhu saavad registreeruda kõik soovijad, kes tahaksid Jüriööjooksul osaleda ning omale tiimikaaslased leida. Võistkonda otsivad võistlejad saavad registreeruda SIIN. Võistkonna leidnud võistlejatel palume sellest korraldajaid teavitada!

RAJAD JA KLASSID
Võisteldakse kahel erineval võistlusrajal: põhirajal ja harrastajate rajal.
Põhirada: Teatejooks 5-liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt kaks peavad olema naised.
Kohustuslik jooksujärjestus on M-N-M-N-M. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus. Joogipunkte rajal ei ole.
Põhirajal peetakse arvestust järgmistes klassides:
● Põhiklass: kõik põhirajale registeerunud võistkonnad.
● Noored: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (sündinud 2001. a või hiljem).
● Veteranid: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja keegi ei tohi olla noorem kui 40 aastat (sündinud 1979. a või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.
● Eesti Sportlikum Ettevõte: esmakordselt peetakse eraldi arvestust firmadele. Koostöös Eesti Firmaspordi Liiduga selgitataks välja parim ettevõte. Firmasport lisab tulemused Eesti Sportlikuma Ettevõtte arvestusse www.firmasport.ee.

VahetusLinnulennultOptimaalneTõusKPEeldatav võitja aeg
I6,3…6,5 km7,5 km175 m2330-35 min
II4,6…4,8 km5,7 km135 m1830-35 min
III6,3…6,5 km7,5 km175 m2330-35 min
IV4,6…4,8 km5,7 km135 m1830-35 min
V6,3…6,5 km7,5 km175 m2330-35 min

Harrastajate rada: Teatejooks kolmeliikmelistele võistkondadele, kus sooline koosseis ei ole määratud. Harrastajate klassi esimene vahetus jookseb põhiklassiga sama rada, järgmised vahetused on lühemad. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus. Joogipunkte rajal ei ole.

VahetusLinnulennultOptimaalneTõusKPEeldatav võitja aeg
I6,3…6,5 km7,5 km175 m23ca 35 min
II3,6 km4,5 km100 m16ca 25 min
III3,6 km4,5 km100 m16ca 25 min

KAART JA MÕÕTKAVA
Kaardi mõõtkava on 1:5000 ja kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Enamus kaardist on valminud 2017. a, täiendavalt on kaardistatud Viljandi lossimägede lähiümbruse maastik 2018. a. Kaardi autor on Mait Tõnisson.
Rajad kulgevad kahel eri tüüpi maastikul: järveäärsel järskude nõlvadega ürgorus, kus kõrguste vahe on kuni 40 m ja läbitavus väga heast kuni väga halvani ning kiire joostavusega linnamaastikul. Nähtavus metsas aprilli lõpus on siiski valdavalt hea.

NB! Kaardil on KP rõnga juures märgitud nii punkti järjekorra kui ka tunnusnumber (näiteks 1–31).

I vahetuse jooksjad saavad võistluskaardi korraldaja käest, järgmiste vahetuste jooksjatel tuleb võistluskaart kaardistendilt ise võtta.

Finišis korjab kohtunik võistlejatelt nende võistluskaardi ära. Võistlejad saavad oma kaardid kätte sekretariaadist pärast kõigi veel startimata võistlejate ühisstarti.

KEELUALAD

Suuremad tänavad on keelualad ja nende ületamine on lubatud ainult ülekäiguradade kaudu, mis on kaardil tähistatud. Ülekäiguradadel aitab liiklust reguleerida kohtunik.
Võistlusmaastikule jääb Viljandi maastikukaitseala ja sellega seoses on kaardil märgitud mitmed keelualad. Rajad on planeeritud selliselt, et võistlejal ei ole vajadust keelualasse sisenemiseks. Keelualadest pääseb läbi ainult mööda teeradu, mis on võistlejatele liikumiseks avatud.
Mõned ületamiseks või läbimiseks keelatud alad nagu hekid, murupinnad, teed, tänavad, müürid ja aiad on lisaks ka maastikul märgitud punavalge kilelindiga. Maastikul on kohtunikud, kes jälgivad reeglite täitmist. Võistleja, kes ületab kaardil keelatud sümbolitega märgitud ala, diskvalifitseeritakse ja tema võistkonna tulemus tühistatakse.

KAARDI TINGMÄRGID (ISOM 2007)

MÄRKESÜSTEEM
Kasutusel on SPORTident (SI) elektrooniline märkesüsteem ja SI-Air+. Töötavad köik vanad SI pulga versioonid (5/6/8/9/10/11), mis tuleb KP jaama auku pista, kui ka puutevaba SI-Air+ pulk, mis registreerib KP läbimise kuni 50cm kauguselt.

Iga võistleja vastutab märke tegemise eest ise! Kui SI jaam ei tööta või võistleja ei ole veendunud, et märge SI pulgale toimus, tuleb tal KP läbimine märgistada kompostriga võistluskaardi serva ja teavitada sellest korraldajaid kohe peale finišeerimist ja vahetuse üle andmist!

Kindlasti kontrollige eelnevalt oma SI-pulga numbrit registreerunud võistkondade nimekirjast ja andke muudatustest teada nii kiiresti kui võimalik. Võistkond võib kasutada ühte SI-d mitu korda võistluse jooksul (v.a järjestikused vahetused).

AUS MÄNG
Võistlusel osalemisega nõustuvad kõik osalejad võistluse juhendiga ning ausa mängu reeglitega. Ausa mängu reeglid keelavad ühtlasi ka osalejatel käia maastikul, kui/kus on kehtestatud keeluala ning uurida võistluse ajal ja võistluskeskuses vanu kaarte antud maastikust.

OHUKOHAD
Maastik on avatud liiklusele (autod, jalgrattad) ja jalakäijatele. Ettevaatust tänavate ületamisel ja munakividel-treppidel jooksmisel! Võistlejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise.

RIIETUS JA JALANÕUD
Korraldajad soovitavad kasutada hea haakuvusega jooksujalanõusid, kuid igasugust tüüpi metallnaastudega jooksujalatsid  on keelatud! Korraldajad kontrollivad metalli olemasolu jooksujalatsite talla maaga vahetult kokkupuutuvas osas enne stardikoridori sisenemist. Nõuetele mittevastavate jalanõudega starti ei lubata.

TEATEVAHETUSE KORD
Teatevahetuste üleandmine toimub võistluskeskuses. Teatevahetust ootavad võistlejad peavad sisenema stardialasse, mille käigus kontrollitakse ka nende SI-kaardi numbrit ja rinnanumbrit ning antakse korraldajate poolt määratud võistkondade liikmetele GPS-seadmed.
Rajalt tulev võistleja ületab finišijoone, teeb SI-jaamas finišimärke ja annab oma võistluskaardi ära korraldajale. Seejärel jookseb võistleja teatevahetusala juurde ja saadab järgmise vahetuse võistleja rajale. Järgmise vahetuse võistleja liigub kaardiseina juurde, võtab sealt oma võistkonna numbriga markeeritud õige vahetuse kaardi ja jookseb edasi K-punkti. K-punkt on kaardil märgitud kolmnurgaga. K-punktist algab orienteerumine.

Finišeerunud ja vahetuse üle andnud võistleja liigub tulemuse saamiseks IT-telki, loeb SI-pulga pealt andmed maha ning saab oma tulemuste lehe.

GPS-JÄLGIMINE
GPS-seadmed määratakse 15 korraldajate poolt valitud võistkonnale.
GPS-seadmete kasutamine on korraldajate poolt määratud võistkondadele kohustuslik. Võistkonnale antakse kaks GPS-seadet – ühte kasutavad I, III ja V vahetuse meesvõistlejad, teist II ja IV vahetuse naisvõistlejad.

NB! IV ja V vahetuse võistlejatel tuleb GPS-seade mahalugemistelgis korraldajatele tagastada.

VÕISTLUSE JÄLGIMINE PEALTVAATAJATELE
Võistluse kulgu saab võistluskeskuses jälgida suurelt ekraanilt. Otseülekanne on nii maastikult kui ka võistluskeskusesse paigutatud kaamerate kaudu. Näidatakse raadiopunktide läbimist ja võistlejate liikumist läbi GPS-jälgimissüsteemi. Otseülekanne toimub Facebook live vahendusel. Lingid leiab OK JOKA Facebooki lehelt ja Jüriööjooksu kodulehelt www.joka.ee.

ESMAABI
Võistluskeskuses asub meditsiinipunkt.

MUU INFO
Viljandi spordihoone kohvik „Timeout” on avatud kella 01.00
Viljandi Pärimusmuusika Aida kohvik on avatud kella 00.00.
Saun ja pesemine on Viljandi spordihoones tasuta.
Parkimine on Viljandi kesklinnas tasuta.
WC-d on võistluskeskuses

AUTASUSTAMINE
Rändauhinna “Kalevipoeg kivi viskamas” saab aastaks enda valdusesse põhiklassi võitjavõistkond.
Võitnud võistkonna liikmeid autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teateorienteerumise jooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu Jõud. Autasustatakse põhiklassi, noorte, veteranide, harrastajate ning Eesti Edukama Ettevõtte arvestuses esimest kolme võistkonda. Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat. Lisaauhind on välja pandud ka parimale Viljandimaa võistkonnale.

REGISTREERIMINE
Registreerimine toimub keskkonnas https://osport.ee/ kuni 15. aprillini (k.a).
Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.
Võistkonna nimeline koosseis, SI-numbrid või rendisoov ja vahetuste järjekord tuleb registreerimiskeskkonnas määrata hiljemalt reedeks, 19. aprilliks, kell 17.00ks. Nimelisel registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. SI-pulga rentimise hind on 2 €.

OSAVÕTUTASU
Osavõtumaks tasuda Osport keskkonnas pangalingiga.

KlassKuni 31. märtsini 2019 (k.a.)Kuni 15. aprillini 2019 (k.a.)
Põhiklass ja veteranid70 € / võistkond85 € / võistkond
Eesti Sportlikum Ettevõte70 € / võistkond85 € / võistkond
Noored30 € / võistkond40 € / võistkond
Harrastajad40 € / võistkond55 € / võistkond

KAEBUSED JA PROTESTID
Kaebused tuleb esitada kirjalikult võistluse infotelki nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 minutit pärast viimase lõpetaja tulemuse avaldamist. Korraldaja vaatab kaebuse läbi ning teatab otsuse viivitamatult kaebuse esitajale. Proteste on võimalik esitada ka korraldajate otsuste peale. Protest tuleb esitada kirjalikult EOL-i volinikule või žürii liikmele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund pärast kaebuse otsuse teatavaks tegemist korraldajate poolt. Kaebuste ja protestide esitamine on
tasuta.

VÕISTLUSINFO
Täpsem võistlusinfo avaldatakse võistluse kodulehel võistlusnädala alguses.

KONTAKT
Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja kodulehel: http://www.joka.ee

KORRALDAJAD
Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, Orienteerumisklubi JOKA, Orienteerumisklubi Lehola
● Peakorraldaja: Kaarel Kallas
● Rajameister: Priit Poopuu
● Ajavõtt: Johannes Ehala
● EOLi volinik: Leho Haldna