JOKA liikmele Milvi Aunale omistati Järvamaa Vapimärk

21. veebruaril 2018 toimus Paide muusika- ja teatrimajas Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus, kus anti välja kaks Järvamaa
Vapimärki. Tänavused vapimärgi saajad, kes on silmapaistva töö ja tegevusega
oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule, on Keskkonnaameti vee peaspetsialist
Milvi Aun ja Paide ühisgümnaasiumi direktor Kersti Laastau.

(Algne tekst Järvamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel)
Milvi Auna esitasid Järvamaa Vapimärgile Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik
Kosenkranius, Paide Vesi AS juhatuse liige Jaan Madis, Türi Inner Wheel klubi president 2017-
2018 Elle Raudsepp ja orienteerumisklubi JOKA juhatuse liige Paul Poopuu.
Taotluses märgib Erik Kosenkranius, et Milvi Aunal on pikaajaline ja tulemuslik panus Eesti
keskkonnahoidu.  „Pühendunud ametnikutöö tulemusena on Milvi Aun aidanud kaasa Eesti
veekogude seisundi parendamisele ja keskkonda säästva maaelu arengule. Oma
väärtushinnangute ning avatud suhtlusega on ta eeskujuks ja mentoriks mitmetele noorema
põlvkonna ametnikele, toetades sellega nii Eesti riigi professionaalse ametkonna arengut kui
valdkonna laiemat populariseerimist,“ ütleb Kosenkranius.
Jaan Madis lisab, et Milvi Aun on andnud märkimisväärse panuse selleks, et Eesti inimesed
saaksid juua puhast ja tervisele ohutut vett, seda nii praegu kui ka tulevikus, ta on olnud
aktiivselt kaasatud Järvamaa veemajanduse arendamise tegevustesse. Milvi Aun on osalenud
Eesti veemajanduskavade koostamisel ja hetkel on vastutav peaspetsialist nende
elluviimisel. Lisaks sellele on täna tema koordineerida Eestis ka veekaitse põllumajanduses.
Ta on tunnustatud koolitaja veemajanduse teemadel nii Järvamaal kui ka Eestis.
„Laialdaste teadmiste ja pikaajalise töökogemuse tõttu on Milvi hinnatud töökaaslane ja
spetsialist tema kolleegidele ning kompetentne ja tunnustatud keskkonnaametnik paljude
selle valdkonnaga kokku puutuvate inimeste arvates. Ta ei ole mitte ainult range ametnik
vaid ka heatahtlik nõuandja probleemide lahendamisel,“ toob Jaan Madis taotluses välja.
Milvi Aun kuulub ka Türi Inner Wheel klubisse, kus tal on klubi asutamisel 1996. aastal
oluline roll. Ta töötas välja Türi IW klubi töösuunad, mis tänaseni toimivad ning on olnud
klubi president kolmel perioodil.
Paul Poopuu kirjutab oma taotluses, et Järvamaa orienteerumispäevakute, mis  on vanim

järjepidevalt korraldatud seeriavõistluste sari Järvamaal, algatajateks, võistluskaartide
joonistajateks, rajameistriteks ja läbiviijateks olid Milvi ja Kalev Aun. Süsteemi ühe algataja
Milvi Aun´a eesmärgiks on olnud propageerida orienteerumist kui spordiala, mis liidab
endas looduses liikumise ja taiplikkuse ning annab võimaluse oma tervise eest hea seista
ning luua Järvamaale süsteemne liikumisharrastuse sari, mis seda kõike võimaldab. „Tänu
Milvi Auna aktiivsele tegevusele Järvamaa orienteerumiselu loomisel ja arendamisel on
Järvamaa rahvas saanud juba üle 40 aasta nautida looduses liikumise võimalusi
orienteerumisharrastuse kaudu. See on muljetavaldav panus kogu Järvamaa spordi ja
orienteerumise järjepidevasse arengusse,“ ütleb Poopuu.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.