Monthly Archives: juuni 2016

Im Memoriam VELLO VAHER

On kurb ja uskumatu, et meie seast on lahkunud hea sõber ja klubikaaslane, orienteerumisklubi JOKA asutajaliige ja  kauaaegne klubi  juhatuse liige Vello Vaher (03.12.1950 – 22.06.2016).
Alates 1980-ndate aastate algusest,  mil Vello asus elama  Järvamaale, on ta olnud tegev  ka Järvamaa orienteerumises.  Seda nii sportlase, orienteerumiselu eestvedaja, orienteerumisvõistluste korraldaja, kaardistaja kui klubi toetajana.  Vello oli klubi tegevustes eestvedaja ja tegija. Ta oli mees, kellele võis kindel olla, et kokkulepped pidasid  ja ettevõetu sai  korralikult tehtud.  Ta suutis olla innustaja, kes tõi metsa- ja spordiradadele väga paljud oma tuttavad ja töökaaslased. Vello ja Margiti puhkemaja Kallisabal on nii Järvamaa orienteerujaile, kui ka paljudele teistele meie  ala harrastajaile kujunenud väga koduseks ja sagedaseks kokkusaamise kohaks, kus toimusid klubi laagrid, kus korraldati võistlusi, orienteerumispäevakuid ja muid klubilisi üritusi. Vello oli kaaslane, kelle seltskonnas oli  kõigil hea, mõnus ja lahe olla.
Järvamaa orienteerumiselu  ja orienteerumisklubi JOKA tegemised oleksid Vello Vaheri  panuseta kindlasti tunduvalt tagasihoilikumad. Paraku saame nüüd vaid takkajärgi  tunnustada ja hinnata tema olulist rolli Järvamaa orienteerumises. Küllap me  oma mõtetes kohtume  Velloga veel  sageli nii orienteerumisradadel, kui muudes tegemistes.

Sügav  kaastunne Margitile, lastele ja lastelastele ning kõigile omastele.

Head klubikaaslast mälestades,
orienteerumisklubi JOKA

Vello ärasaatmine toimub esmaspäeval, 27. juunil, kell 11.30, Pärnamäe kalmistu krematooriumis